Iekšējās kārtības noteikumi

Festivāla “Lielie Jāņi 2018” iekšējās kārtības noteikumi

 1. Pasākuma apmeklētājam ir tiesības atrasties festivāla teritorijā, ja ievēro visus iekšējās kārtības noteikumus.

 2. Apmeklētājs piekrīt, ka festivāla norises laikā viņš var tikt fotografēts un/vai filmēts, un viņa attēls var tikt izmantots komerciālos un reklāmas nolūkos bez atlīdzības un autortiesību piemērošanas.

 3. Festivāla norises vietā pasākuma apmeklētājs var tikt pakļauts personas, personisko mantu un dokumentu pārbaudei.

 4. Organizatoram ir tiesības neielaist festivāla teritorijā vai izraidīt no tās apmeklētāju, kura uzvedība var traucēt festivāla norisei vai apdraudēt citu apmeklētāju drošību.

 5. Visiem festivāla apmeklētājiem, atrodoties festivāla teritorijā, jābūt derīgai festivāla aprocei, tās var tikt pārbaudītas arī festivāla teritorijā vai atstājot to. Ja aproce tiek atzīta par nederīgu, t.i viltota, apmeklētājam nekavējoties jāatstāj festivāla teritorija. Festivāla apmeklētāja aproci aizliegts nodot citām personām. Aproču viltotāji, kā arī tie, kas iesaistījušies aproču viltošanā, tiks saukti pie kriminālatbildības.

 6. Jauniešiem līdz 12 gadu vecumam festivāla teritorijā jāatrodas vecāku vai cita pieaugušā uzraudzībā.

 7. Katram festivāla apmeklētājam ir jāmaksā organizatora noteiktā dalības maksa. Bērniem līdz 5 gadu vecumam ieeja festivālā ir bez maksas, ja tos uzrauga vecāki vai pieauguši aizbildņi, kuriem ir derīga festivāla aproce.

Festivāla teritorijas noteikumi:

 1. Ieeja festivāla teritorijā iespējama laikā, kad teritorija ir atvērta apmeklētājiem.

 2. Uzturoties festivāla teritorijā, apmeklētājiem jābūt derīgai festivāla aprocei. Festivāla ieejas aproci var saņemt pie informācijas galda reģistrējoties.

 3. Festivāla teritorijā atļauts piedalīties visos festivāla pasākumos un koncertos, iekļūstot visās apmeklētājiem pieejamajās festivāla zonās (izņemot speciālās zonas).

 4. Festivāla apmeklētājiem atļauts ienest un izmantot foto un video kameras

 5. Festivāla apmeklētājiem ir pienākums ievērot visus festivāla organizatoru norādījumus un rīkojumus, kas saistīti ar festivāla norisi un kārtības nodrošināšanu, arī tādus, kas nav minēti šajos noteikums, bet ir darīti zināmi festivāla norises laikā.

 6. Jautājumu un neskaidrību gadījumā griezieties pie festivāla darbiniekiem.

 7. Festivāla apmeklētāji aicināti netraucēt apkārtējo māju iedzīvotājus

 8. Rūpēties un nepiesārņot par apkārtējo vidi – atkritumiem izmantot speciāli paredzētās atkritumu tvertnes. Saudzēt piekrastes dabu.

Festivāla teritorijā aizliegts:

 1. bez saskaņošanas ar festivāla organizatoriem kurināt ugunskuru (izņemot personiskos grillus, kas paredzēti šādam nolūkam);
 2. lietot, pārdot un uzglabāt alkoholu, cigaretes un narkotiskās vielas un atrasties šo vielu ietekmē.
 3. ievest dzīvniekus;
 4. veikt jebkādu komercdarbību festivāla teritorijā, iepriekš to rakstiski nesaskaņojot ar festivāla organizatoriem;
 5. veikt jebkādu preču vai pakalpojumu reklamēšanu, piedāvāšanu vai izplatīšanu, iepriekš to rakstiski nesaskaņojot ar festivāla organizatoriem;
 6.  ar savu uzvedību apdraudēt citu apmeklētāju drošību un veselību;
 7. peldēties upē naktī;
 8. atskaņot mūziku, skaņu ierakstus, ar jebkāda veida skaņu pastiprinošām iekārtām.
 9. peldēties bērniem bez pieaugušā uzraudzības.

Festivāla teritorijā aizliegts ienest:

 1.  Alkoholu, cigaretes un narkotikas;
 2. citus priekšmetus, kuri var apdraudēt citu apmeklētāju ērtības vai drošību (piemēram, ieročus, pirotehniku, sprāgstvielas, nažus, gāzes baloniņus, stikla priekšmetus utml.).

NB! Neatļauto priekšmetu un produktu uzglabāšana ārpus festivāla teritorijas pie apsardzes vai festivāla organizatoriem nav paredzēta.

Festivāla organizatori neuzņemas atbildību par:

 1. traumām, kuras apmeklētāji guvuši festivāla laikā;
 2. personīgo mantu bojājumiem, kā arī pazudušām vai nozagtām mantām – rekomendējam festivāla teritorijā neienest, telšu pilsētiņā, gultas vietā vai mašīnā neatstāt dārgas un neaizvietojamas lietas;

Festivāla organizatoriem ir tiesības:

 1. bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt festivāla programmu un mākslinieku uzstāšanās laikus;
 2. neielaist festivāla teritorijā vai izraidīt no teritorijas apmeklētājus, kuru uzvedība varētu traucēt festivāla norisei un/vai apdraudēt citu apmeklētāju drošību.
 3. izraidīt festivāla apmeklētāju no festivāla teritorijas, ja netiek ievēroti neievēro festivāla iekšējās kārtības noteikumi vai jebkurus citus festivāla organizatoru norādījumus un rīkojumus.

Telšu pilsētiņas teritorijā aizliegts:

 1. lietot atklātu uguni (tai skaitā sveces, eļļas lampas, lāpas u.tml., izņemot speciāli aprīkotus un droši uzstādītus personiskos grillus.);
 2. ar savu uzvedību apdraudēt citu apmeklētāju drošību un veselību;
 3. ievest jebkādus motorizētus pārvietošanās līdzekļus;
 4. bojāt citu apmeklētāju īpašumu.

Festivāla auto stāvvieta

 1. Autostāvvieta ir iekārtota pļavā, līdz ar to izvēlēties atbilstošu braukšanas ātrumu.

 2. Automašīnu novietot tikai iezīmētajā teritorijā.

 3. Organizatori neuzņemas atbildību par automašīnām un tajās atstātajām mantām, tādēļ neatstājiet vērtīgas lietas, redzamā vietā. Mantas ņemiet līdzi.

 4. Drošības apsvērumu dēļ autostāvvietā aizliegts uzsliet teltis.